Obsługa użytkownika biblioteki z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, ruchu, w spektrum autyzmu) oraz wymogi Ustawy o dostępności