Książka w procesie wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej