Budowanie zespołu, motywowanie oraz rozwiązywanie sytuacji trudnych komunikacyjnie