Budowanie publiczności: koncepcja i praktyka (o projektowaniu włączającym, o „nowej normalności”, o wyzwaniach codzienności…)