“Zasoby biblioteki publicznej – podstawy gromadzenia i opracowywania” – Cykl szkoleń dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w bibliotece publicznej