„Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” konferencja podsumowująca projekt