“Podstawy prawne działalności bibliotek publicznych” – Cykl szkoleń dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w bibliotece publicznej