„Obsługa użytkownika biblioteki z niepełnosprawnością wzroku oraz wymogi Ustawy o dostępności” – szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego