„Obsługa użytkownika biblioteki w spektrum autyzmu oraz wymogi Ustawy o dostępności” – szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego