Programy i projekty WBP w Olsztynie z lat 1997-1999