Koalicja „Czytająca Polska”. Dla upowszechnienia czytania książek w Polsce.