Literatura jako przestrzeń do dialogu. Ekologia słowa w komunikacji