Zajęcia regionalne “Sacrum w architekturze regionu”