Zajęcia dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” w Olsztynie – tym razem turystycznie