Zajęcia dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” w Olsztynie – Jezuici na Warmii