Wystawy V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa