Wystawy przez dotyk. Instrumenty perkusyjne – prezentacja dla osób z dysfunkcją wzroku