Wystawa rysunków Kazimierza Napiórkowskiego do książki pt.: „Na przełomie wieku” Wiktora Leyka