Wystawa Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” pt. „Razem od 44”