Wystawa fotograficzna pt. „Oddycham” – Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej