Wystawa fotograficzna „Niezwykła Codzienność”: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Blur”