„Współistnienie” – promocja pisma kulturalno-literackiego „VariArt”