„Współczesna fotografia niemiecka”- wykład Georgia Krawiec