„Wielki Błękit” – I Międzynarodowy Plener Artystyczny