Wieczór autorski i promocja tomu wierszy Kazimierza Sopucha