VI Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych „Rola bibliografów w procesie digitalizacji i ochronie dziedzictwa”