„Trilinguis” – „Kiedy czas się kończy” Krzysztof D. Szatrawski