Trilinguis III: Kazimierz Brakoniecki „Zapamiętane”