“Tradycje i dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur” – lekcja regionalna dla uczniów szkoły średniej