Szkolenie „Zdalna edukacja regionalna. Konspekty – źródła – inspiracje”