Święta na świecie – warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie