„Stracone zachody miłości” Williama Shakespeare’a – prezentacja projektu „SCENA SŁOWA_2016” w formule teatru czytanego