Stanisław Kuprjaniuk – „Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Dywity stan zastany”