Spotkanie online ze studentami II roku UWM o kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – wydarzenie zamknięte