Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Kowalewskim – projekt PROZATORSKIE SKRÓTY