Spotkanie autorskie z Tomaszem Białkowskim – projekt PROZATORSKIE SKRÓTY