Spotkanie autorskie z poetą Waldemarem Kontewiczem