Spotkanie autorskie on-line z Ireną Koźmińską i Elżbietą Olszewską