Spotkanie autorskie on-line promujące książkę pt.: „Niemieckie i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej 1939-1945″