„Rolniczy świat sprzed 100 lat – jedyne takie muzeum na świecie…”