Promocja książki Miłosza Walerzaka „Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort. Ogrody barokowe przy rezydencjach dawnych Prus.”