Promocja książki Janusza Majewskiego – „Mała matura”