Promocja książki Anny Sarnowskiej ? „Tańce warmińskie i mazurskie”