Promocja antologii pisarzy olsztyńskich w Kłajpedzie