„Projekty w bibliotece, część 2” – IX zjazd z cyklu szkoleń dla bibliotekarzy rozpoczynających pracę w bibliotece publicznej