„Portret Warszawy – początek XXI w.” – grafiki z kolekcji Kazimierza Kotasiaka