Piękno i estetyka w fotografii jako wartość dodana