Panel dyskusyjny ph. „Kapliczki we współczesnym krajobrazie kulturowym i społecznym”