„Olsztyński Literacki Miesięcznik Mówiony” – Podróż