„Od Bolesława Pobożnego do Bolesława Piaseckiego – POLACY I ŻYDZI” Seminarium Żydowskiego Instytutu Historycznego